Дерматологични прегледи в Лозенец в събота

За да удовлетвори нуждите на своите пациенти, дерматологичният кабинет на доктор Веселин Илиев в Лозенец, удължава работното си време в събота. Това ще даде възможност при отстраняване на бенки, фиброми, мазоли и други нежелани кожни образувания, пациентите да могат да се възстановят и да спазват необходимите ограничения (измиване, свободно облекло и др.) през почивните дни и да предоставят необходимия комфорт на третираните участъци в домашна обстановка.

Така се създават условия да се осигурят прегледи на ангажираните през седмицата хора при естествена светлина

Работното време на дерматологичния център в събота вече ще бъде от 10.00 до 15.00 часа.