Бенките – опасност или чар?

Под понятието бенка се разбира от обществеността, малко окръглено образувание, над нивото на кожата, със светлокафяв до черен цвят. В миналото бенките са се смятали за придаващи индивидуалност и чар и дори са се рисували по лицито с туш. Когато тези образувания са по-големи, се определят като “брадавици” и се смятат за силно загрозяващи. Съвременната медицина използва термина невус, което е наименование на голяма група кожни образувания, но за гореспоменатите се използва понятието  ЦЕЛУЛАРЕН НЕВУС.

Кога и защо бенките се превръщат в ракови образувания?

Не малка част от тези образувания могат да се превърнат в рак на кожата, чиято най-опасна форма е меланомът. Причините за възможното превръщане на едно  „невинно“ на пръв поглед тъмно петънце в един от най-бързите и злокачествени тумори в човешкия организъм са:

поведенчески, като например честото и интензивно излагане на слънце, или ако зоната на бенката е подложена на интензивно триене от колани, сутиенти и др.

генетични, ако например имате роднини заболели или починали от ракови образувания.

третирането с различни киселини, растителни екстракти,  изгаряне с цигари, изрязване от бръснари и др. некомпетентни вмешателства.

Как да се предпазим от превръщане на бенките в ракови образувания?

Обикновено хората с бенки не им обръщат внимание и реагират, когато бенката значително увеличи размерите си или се разкървави. Тогава може да е късно и туморните клетки от въпросното образувание по кръвен път да са се пръснали в различни органи, тоест да са се развили метастази. Според статистиката в България над 800 души умират от меланом за една година. Жалкото е, че с един профилактичен преглед на въпросната бенка и  евентуалното й премахване от запознат с проблема специалист, тази статистика не би била така печална. Според  моята практика, най-важната част е навременен преглед, прогноза и при съществуващ риск, отстраняване.

Какъв е рискът при премахване на бенка?

Премахването на бенката е безболезнено, възстановяването е бързо и почти без следа. Важно е да се знае, че не съществува абсолютно никакъв риск от самото премахване на кожното образувание, стига то да е извършено от компетентно лице, тоест не просто от дерматолог, а от специалист по онкодерматология и дерматохирургия. Има случаи, макар и редки, в които известно време след премахване на бенката, пациентът получава метастази, но причината не е в самото отстраняване на бенката. В тези случаи клетките от туморното образувание са се разпространили в други органи (процес на метастазиране), тоест операционната намеса е приложена твърде късно.

Ако имате бенки, не бъдете небрежни към здравето си, съвременната медицина е профилактичната медицина, която приканва да се лекуваме преди да сме се разболяли фатално.

Повече информация за бенките и тяхното отстраняване можете да видите тук